x Comunicació oral x Eines TIC x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Gestió d'informació