x Comunicació oral x Eines TIC x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Representacions i models x Comunicació escrita x Literatura