x Comunicació oral x Eines TIC x Resolució de problemes x Gestió d'informació