x Comunicació oral x Eines TIC x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp