x Comunicació oral x Eines TIC x Gestió d'informació x Literatura x Resolució de problemes x Comunicació escrita