x Comunicació oral x Eines TIC x Gestió d'informació x Literatura x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo