x Comunicació oral x Gestió d'informació x Literatura x Comunicació escrita x Resolució de problemes