x Comunicació oral x Gestió d'informació x Literatura x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Maquetes i construccions