x Comunicació oral x Gestió d'informació x Literatura x Resolució de problemes