x Comunicació oral x Gestió d'informació x Eines TIC x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp