x Comunicació oral x Gestió d'informació x Eines TIC x Maquetes i construccions x Representacions i models x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp