x Comunicació oral x Gestió d'informació x Eines TIC x Resolució de problemes x Representacions i models x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp