x Comunicació oral x Experimentació x Indagació i recerca x Material manipulable