x Comunicació oral x Experimentació x Material manipulable x AICLE/CLIL/EMILE