x Fonts primàries x Indagació i recerca x Treball en context x Sortides i treball de camp