x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Material manipulable