x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Representacions i models x Eines TIC x Literatura