x Imatge, so i vídeo x Representacions i models x Maquetes i construccions x Resolució de problemes