x Imatge, so i vídeo x Representacions i models x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Comunicació oral x Literatura