x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Eines TIC x Representacions i models x Comunicació escrita