x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Comunicació oral