x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Maquetes i construccions