x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Representacions i models x Eines TIC x Literatura x Comunicació escrita