x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Comunicació escrita