x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Eines TIC x Representacions i models x Comunicació escrita