x Indagació i recerca x Mapes i plànols x Sortides i treball de camp