x Indagació i recerca x Material manipulable x Comunicació oral x Experimentació x AICLE/CLIL/EMILE