x Indagació i recerca x Material manipulable x Fonts primàries