x Indagació i recerca x Material manipulable x Eines TIC x Imatge, so i vídeo