x Indagació i recerca x Material manipulable x Eines TIC x Maquetes i construccions