x Indagació i recerca x Material manipulable x Experimentació x Comunicació oral x AICLE/CLIL/EMILE