x Indagació i recerca x Material manipulable x Experimentació x Raonament i argumentació