x Literatura x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Representacions i models