x Literatura x Comunicació oral x Comunicació escrita x Resolució de problemes