x Literatura x Comunicació oral x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Representacions i models