x Literatura x Comunicació oral x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Resolució de problemes