x Literatura x Comunicació oral x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Sortides i treball de camp