x Literatura x Comunicació oral x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Maquetes i construccions