x Literatura x Comunicació oral x Resolució de problemes x Representacions i models