x Literatura x Maquetes i construccions x Comunicació oral x Comunicació escrita