x Literatura x Maquetes i construccions x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Representacions i models