x Literatura x Representacions i models x Eines TIC x Resolució de problemes x Comunicació oral