x Literatura x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Representacions i models x Imatge, so i vídeo