x Literatura x Resolució de problemes x Comunicació oral