x Literatura x Resolució de problemes x Gestió d'informació