x Literatura x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Eines TIC x Representacions i models