x Literatura x Eines TIC x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp