x Literatura x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Representacions i models x Sortides i treball de camp