x Literatura x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Representacions i models x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp