x Maquetes i construccions x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Literatura x Representacions i models x Resolució de problemes